СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - СТАНДАРAТЕН ФОРМУЛЯР ЗA ОТКАЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

към Общите условия на КЕЙЛА ЕООД  за ползване на интернет магазин www.keyla.eu и за извършването на покупки на стоки през него

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До: КЕЙЛА ЕООД , ЕИК 204144224

 

със седалище и адрес на управление: България, гр.София, Община Триадица, ж.к. Гоце Делчев бл. 37 вх.А ет.6 ап.18.  еmail: office@keyla.eu, тел: 0877131161

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната

услуга*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

- Желая сумата да ми бъде възстановена по банкова сметка IBAN :                                                        

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата