ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни

1.Общи положения

Да се осигурим поверителсност на вашите данни е много важна за магазин KEYLA собственост на КЕЙЛА ЕООД. Ние от КЕЙЛА ЕООД непрекъснато се стремим на подобряваме качеството и визията на нашата уеб страница на www.keyla.eu с цел тя да е максимално удобна и полезна за вас нашите клиенти. Във всеки един момент ние полагаме грижи за да осигурим сигурното ползване на уеб страницата ни на www.keyla.eu , за да можете Вие нашите клиенти да сте спокойни, че личните ви права и данни ви са защитени.

В процена на осъществяването на своята дейност магазин KEYLA на интернет адрес www.keyla.eu  – собственост на КЕЙЛА ЕООД ЕИК 204144224 със седалище и адрес на управление: гр. София , ж.к. Гоце Делчев бл.37,вх.А, ПК 1404, Област София-град, Община Столична, Район Триадица, извършва обработка на информация, между която и такава, представляваща лични данни. 

Интернет страницата www.keyla.eu се притежава от “КЕЙЛА ЕООД   ,като нейното управление от  Дружеството е съобразено и е в  съответствие с всички законови разпоредби в това число различните нормативни актове , които се  отнасят до защитата на личните данни – в това число  Закона за защита на личните данни и свързаната пряко с него правна уредба ( включително и  Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).) 

Настоящата Политика за защита на личните данни на магазин KEYLA собственост на КЕЙЛА ЕООД има за цел да Ви предостави максимална степен на информираност за вашите права и за методите и начините по които обработваме Вашите лични данни в качеството ни на администратор на личните данни. Един от най-важните приоритети на КЕЙЛА ЕООД защитата на личните данни на нейните клиенти и осигуряване на максимален комфорт и спокойствие при употребата на електронният ни магазин на www.keyla.eu

В процеса на своята дейност магазин KEYLA собственост на КЕЙЛА ЕООД не продава вашите данни на други дружества или лица.

В процеса на изпълнение на дейността ни с цел предоставяне на максималко качество на услугите ако предоставям Вашите данни на трети лица то това ще е в  лицето на нашите  изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни

Във всеки един момент магазин KEYLA се стреми да предоставя максимална информираност по отношение на условията и начина на обработка и съхранение на личните ви данни

2.ЛИЧНИ ДАННИ- ТЯХНОСТО СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ЗАЩИТА

2.1 В своята същност и съгласно законовите разпоредби лични данни са всички видове информация , която е свързана с индентифицирано или подлежащо на индентификация физическо лице – това са телефон, е-майл адрес,имена,дата на раждане и други

Магазин KEYLA собтвеност на KEЙЛА ЕООД събира,съхранява,обработва и използва личните Ви данни , които са необходими за изпълнението на услугите , доствката на стоките на магазин KEYLA. Всеки един от клиентите потребителите на КЕЙЛА ЕООД предоставя личните си данни напълно доброволно , като тези данни се използват за изпълнението на заявените от вас стоки и услуги и за управление на интернет страницата на магазин KEYLA на www.keyla.eu . Предоставените данни могат да бъдат употребявани и за статистически цели, които имат за цел да предоставят по-високо качество на предоставяните от магазин KEYLA( КЕЙЛА ЕООД ) услуги.

2.2.Видове лична информация събирана от магазин KEYLA

За да бъдем максимално прозрачни в информацията , която ви предоставяме по отношение на събираните от нас лични данни ето и видовете лична информация, която ние от магазин KEYLA ( КЕЙЛА ЕООД ) събираме от нашите клиенти / потребители :

Kогато някой клиент / потребител отвори web страницата на магазин KEYLA на www.keyla.eu и съответно всеки един от разделите в нея и менютата в нея ние от KEYLA получаваме информация под формата на протокол за това посещение. Този протокол съдържа вашият IP адрес( показващ и вашата геолокация,интернет оператор ), web страницата която ви е довела до www.keyla.eu чрез своя препраткаосвена ако не сте я заредили директно ), последно разглежданото от вас подменю или меню, продължителността на достъпа ви ( дата , час) и количеството на прехвърлените данни.

Когато наш клиент / потребител реши да създаде профил в магазин КEYLA на www.keyla.eu , за да може да осигури достъп до профила си той предоставя две имена и e-mail адрес.

За да може да бъде направена поръчка на www.keyla .eu клиентът / потребителят е необходимо да предостави – две имена, е-майл адрес, адрес на доставка, телефон.

В случай че клиентът желае да му бъде издадена фактура в качеството  му на физическо лице клиентът е необходимо да предостави : две имена , адрес, както и друга чувствителна информация , като единен граждански номер в съответствие с нормативните разпоредби на Република България

2.3.Цели и основания за събиране от магазин KEYLA ( КЕЙЛА ЕООД ) на личните ви данни

Основните цели и дейности, които са свързани с обработване на личните данни от KEYLA ( КЕЙЛА ЕООД ) са:дейности по управление на електронния ни магазин на www.keyla.euсъбиране на данни с цел изпълнение на направена поръчка от магазин на KEYLA ( КЕЙЛА ЕООД), осчетоводяване и фактуриране на поръчките в електронния магазин на основание на нормативната уредба на РБ,дейности по управление на профила ви на www.keyla.eu ,както и данни пряко свързани с достъпа ви до www.keyla.eu на основание Вашето дадено съгласие с това.

2.4.Срок на съхранение и права на потребителя относно личните му данни

КЕЙЛА ЕООД ще съхранява Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за тях срок. Ако решите, че не желаете повече да съхраняваме личните ви данни и че искате да изтриете профила си, ние ще заличим всички Ваши лични данни (освен ако за нас не е налице друго основание/законово задължение да запазим част от тях). 

Ако сте предоставили Ваши лични данни на КЕЙЛА ЕООД,  по всяко време вие можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на КЕЙЛА ЕООД;имате право на достъп до личната Ви информация, както и правото да искате коригиране, заличаване или блокиране на личните ви данни;можете да откажете личните ви данни да бъдат използвани от КЕЙЛА ЕООД за целите на различни маркетингови комуникации.

 2.4.Разкриване на лични данни от КЕЙЛА ЕООД

Възможно е да се наложи споделяне на вашата лична информация от КЕЙЛА ЕООД при съдебен процес,когато това се изисква по закон, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън , в случай че се установи , че това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост.

В дадени случаи КЕЙЛА ЕООД може да разкрива определена лична информация пред свой доверени партньори - подизпълнители, които работят с КЕЙЛА ЕООД като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на КЕЙЛА ЕООД Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите ни и тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. За случаите, в които КЕЙЛА ЕООД споделя информация за Вас с трети лица доставчици на КЕЙЛА ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

2.5.Защита на личните данни

КЕЙЛА ЕООД осигурява защитата на личните ви данни посредстом съвкупност от админстративни,технически и физически мерки ,като по този начин се предоствратява загубата,кражбата,злоупотребата с личните ви данни. Всеки един служител на КЕЙЛА ЕООД има достъп до личните ви данни до степен нужна за изпълнението на задълженията му и спазва политиката за поверителнст на личните данни.

3.Политика на Бисквитките и други приложения

3.1.Бисквитки

За да ви бъдем максимално полезни и да направим посещението Ви на интернет страницата на магазин KEYLA на www.keyla.eu максимално полезно за Вас нашите потребители Ние от KEYLA ( КЕЙЛА ЕООД използваме „ бисквитки „ По своята същност бисквитките са малки по р-р текстови файлове, които се запеметяват на вашият твърд диск при посещение на страници използващи „ бисквитки“. Целта на „ бисквитките е да се подобри и да се улесни движението на страницата . Има няколко типа „ бисквитки „:

Първият тип бисквитки са тези, които са нужни за да имате достъп до функция търсене и други основни фунции за сайта,като вашата индентификация на потребител, използване на функционалността на „ пазарска кошница и др. 

Вторият тип бисквитки са така наречените персонализирани бисквитки , които ви предоставят възможноатта да посещавате интернет страниците по пресонален начин, базиран на ваши предишни посещения на www.keyla.eu

Ако не желаете да изполвате бисквитки то можете да настройте интернет браузъра си така че той да не ги запаметява, ако той позволява тази функционалност. Магазин KEYLA ( КЕЙЛА ЕООД ) не носи отговорност ако вашият браузър не позволява забраняване или изтриване на запаметените бисквитки.

Важно е да знаете , че ако забраните използването на бисквитки то е възможно да се наруши функционирането на сайта www.keyla.eu

3.2 Социални  мрежи

Социалните мрежи Istagram,Facebook,Google,Twitter и др.изискваt отделна регистрация, като в процеса на нея от вас се изисква приемане на общите им условия - КЕЙЛА ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 4.Валидност на Политиката за защита на личните данни на КЕЙЛА ЕООД

Възможно е периодично да актуализираме своята „Политика за защита на личните данни“. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната „Политика за защита на личните данни“.